Wednesday, 21 February 2018

Et veig i vinc

Sempre atent, sobre els caps de la gent. Encises, tinguis fulles roges, verdes o neu. 
Alliberes, sense saber-ho, els nucs del meu pit. Si passes les nits en vetlla, de dia jo t’escric
Que és el meu cor qui et crida, foll d’amor i enyorança. Frisant per arribar al cim, i volar amb tu d’aquesta massa.

El Canigó 

Anna.