Wednesday, 21 February 2018

Et veig i vinc

Sempre atent, sobre els caps de la gent. 
Encises, tinguis fulles roges, verdes o neu. 

Alliberes, sense saber-ho, els nucs del meu pit. 
Si passes les nits en vetlla, de dia jo t’escric

Que és el meu cor qui et crida, foll d’amor i enyorança. 
Frisant per arribar al cim, i volar amb tu d’aquesta massa.


El Canigó 

Anna.